Köpvillkor

Försäljning till minderåriga
Prowear ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Leveranssätt
Varorna skickas inom 1-5 varddagar räknat efter den dagen beställningen gjordes. Leveranserna skickas i huvudsak med Posten men även med Schenker. Vi debiterar 59kr för postpaket och 99kr för företagspaket, exl. moms. Vi skickar de flesta av våra artiklar direkt från respektive leverantörs lager. Därför kan de komma i separata paket med några dagars mellanrum.

Faktura
Fakturan skickas per mail till privatpersoner och med posten till företag. Vi tar en fakturaavgift på 29 kr exkl. moms. När ni väljer att betala mot faktura görs en kreditupplysning på ert personnummer alt. organisationsnummer. Även en jämförelse mellan personnummer och folkbokföringsadressen görs för att säkerställa att personen verkligen är den han utsäger sig för att vara. Detta medför att om ni vill ha er leverans till en annan adress än folkbokföringsadressen måste ni ange en annan leveransadress i kassan längre ner. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med (det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr) samt dröjsmålsränta med 2 % per månad + gällande referensränta. Vid utebliven betalning lämnas ärendet vidare till Prioritet finans och sedan Kronofogden.

Retur, byten och reklamation
Kontakta alltid oss vid retur eller reklamation.  031 381 53 00 el. prowearinfo@tingstad.se
Uppge ordernummer, kontaktperson, artiklar och orsak.

Se www.prowear.se/retur 

Lagersaldo och Restnoterade varor
Alla varor finns normalt i vårt lager eller hos våra leverantörers lager. Om en vara mot förmodan inte finns i lager vid den tidpunkt som en beställning görs, kommer kund att bli underrättad om varans leveranstid. Vi gör allt vad vi kan för att hålla den utlovade leveranstiden för att ni ska få hem era varor så snabbt som möjligt. Ibland kan det ta lite längre tid än beräknat, om vi till exempel får vänta på leverans från någon leverantör till oss.

Personlighetspolicy
Alla personuppgifter hanteras konfidentiellt och lämnas inte ut till andra parter.

Konsumentköpslagen (Konsumentverkets Hemsida, kommer att öppna en ny sida.)
Ångerrätt - 14 dagar inom Sverige är lagen. Men hos oss har man 30 dagar.

Genom distansavtalslagen, som började gälla år 2000, har ni fått ett förstärkt konsumentskydd vid så kallade distansavtal och hemförsäljningsavtal. Lagen innehåller bland annat krav på att näringsidkaren ska ge information och nya regler om konsumentens ångerrätt.

Distansavtal
Om ni köper en vara på postorder eller via telefon, TV-shop eller Internet, har ni enligt distansavtalslagen en ångerrätt som ger er möjlighet att inom 14 dagar ångra köpet. Efter det att ni har skickat tillbaka varan ska näringsidkaren snarast, och senast inom 14 dagar, betala tillbaka det ni har betalat.Ångerfristen börjar löpa den dag ni tagit emot varan, och när det gäller en tjänst den dag då avtalet om tjänsten träffades.

Ni får själv betala returkostnaderna när ni sänder tillbaka varan. Näringsidkaren ska alltid betala returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Om näringsidkaren inte hämtar varan eller materialet eller fullgör hela sin betalningsskyldighet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, får ni behålla varan eller materialet utan att betala något.

Leveransskyldighet
Näringsidkaren ska lämna varan eller, om det är en tjänst, avsluta uppdraget inom 30 dagar från den dag du gjorde din beställning. Det är emellertid möjligt att avtala om en annan skälig tidsgräns för leveransen.

Om näringsidkaren inte levererar i tid och detta inte beror på dig, så har du rätt att häva avtalet. Om den vara ni har köpt är felaktig eller om tjänsten inte utförts fackmässigt har ni rätt att reklamera med stöd av konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen.

Om ni häver avtalet är näringsidkaren skyldig att lämna tillbaka vad ni har betalat. Detta ska ske snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot ert meddelande om hävning. 

Produkter med infärgning, tryck eller brodyr
Enligt huvudregeln i distans- och hemförsäljningslagen har en konsument rätt att ångra köpet av en vara eller tjänst inom 14 dagar. Det finns dock vissa situationer då ångerrätten inte gäller. Det gäller bland annat om avtalet avser en specialtillverkad vara med en tydlig personlig prägel. Exempelvis infärgade produkter, tryck eller brodyr. Det är självklart möjligt att reklamera en vara som det är ett uppenbart fel på trots att den är specialtillverkad.

Lägsta pris-garanti
Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Tingstad - Prowear AB inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Lägsta pris-garanti: Som kund hos Prowear kan du vara säker på att du betalar lägsta möjliga pris för den vara du vill ha. Vi kontrollerar dagligen att vi har lägre priser än våra konkurrenter. Skulle du trots detta hitta en vara billigare någon annanstans, matchar vi det priset. På så sätt ger vi dig garanterat lägsta pris. Så här gör du för att använda Lägsta pris-garanti: Köp varan i webbutiken, till ordinarie pris. Efter din beställning skickar du ett e-postmeddelande till oss, där du anger ditt ordernummer och var varan kan köpas billigare samt vilket pris vår konkurrent begär. Skicka e-post till: prowearinfo@tingstad.se. Vi kontaktar dig för att bekräfta att vi sänkt priset. Du är naturligtvis välkommen att ringa in din beställning om du tycker att det är lättare.