VISAR 1-12 (15)1 2 Sista 100 per sida

Renrum

I renrum är det en kontrollerad nivå av föroreningar såsom damm, partiklar, ångor och luftburna mikrober. Människan är den största källan till partiklar i ett renrum. Det är därför viktigt att skydda omgivningen mot att partiklarna sprider sig.


Prowear erbjuder ett stort utbud av renrumskläder. Arbetskläderna fungerar som ett filter runt människan i sådana kontrollerade miljöer. Här finns renrumskläder lämpliga för labratorier och tex. utrymmen för fordonslackering. Vi erbjuder overaller och huvor med materialet Bound Seam, kvalitet XR50, med koltrådar som är invävda i bandkanten och ger god elektrostatisk avledning, även efter många tvättar. Det finns även underställ i en struktur som liknar fint siden, kvalitet XA80, som genom tester visats sig fungerade som ett förberedande filter.

Till sist finns kvalitet XA32 med heldragna filamentfibrer som förhindrar att partiklar avges. Innehåller även koltrådar som förhindrar statisk uppladdning och minimerar triboelektrisk attraktion av partiklar och fibrer. Dessa plagg lämpar sig utmärkt för arbetsuppgifter som fordonslackering.