Första hjälpen

Första hjälpen är en nödvändig utrustning på din arbetsplats som snabbt ska finnas till hands om en olycka uppstår. På Tingstad Prowear hittar du all första hjälpen-redskap som är viktig i din arbetsmiljö. Vi har allt från första hjälpen-set och skåp, plåster och ögondusch.